a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

Hồ sơ công ty

img

Mục đích của Công ty

Tập trung vào sản xuất vải không dệt nóng chảy y tế, cố gắng đạt được tình hình có lợi cho khách hàng, công ty và nhân viên.

Tâm nhìn chiến lược công ty

Trở thành thương hiệu dẫn đầu về vải không dệt nóng chảy y tế.

Sứ mệnh của công ty

Sứ mệnh của doanh nghiệp là cung cấp dịch vụ và sản phẩm vải không dệt phun nóng chảy y tế chuyên nghiệp nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khách hàng và bảo vệ sức khỏe của toàn nhân loại.

Giá trị

Giá trị cốt lõi của công ty là: An toàn, hiệu quả, đôi bên cùng có lợi, đổi mới.

Win-win

Xã hội cùng có lợi, khách hàng cùng có lợi, công ty cùng có lợi, nhân viên cùng có lợi.

Hiệu quả

Tích cực và lạc quan, hành động để nhanh chóng, Hành động có hậu quả.

Sự an toàn

Phòng ngừa rủi ro, làm quen với quy trình, tuân theo các quy tắc, hoạt động tiêu chuẩn.

Kiểm soát chất lượng

Quản lý quy trình sản xuất nghiêm ngặt và hệ thống đảm bảo chất lượng hoàn hảo.

Sự đổi mới

Đổi mới tư duy, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, đổi mới phương thức.